Villages in Undrajavaram Tehsil

Village Code of Undrajavaram Tehsil, District West Godavari Andhra Pradesh

S No.Village NameVillage Code
1Kaldhari588512
2Velivennu588513
3Dammennu588514
4Mortha588515
5Chilakapadu588516
6Pasalapudi588517
7Suryaraopalem588518
8Vadluru588519
9Satyawada588520
10Chivatam588521
11Karravarisavaram588522
12Palangi588523
13Undrajavaram588524
14Velagadurru588525
15Tadiparru588526

Leave a Reply