Tag: Visakhapatnam Tehsils

Visakhapatnam District Tehsils

India Guide
District Tehsil Tehsil Code Visakhapatnam Munchingi puttu 542 Visakhapatnam Peda bayalu 543 Visakhapatnam Dumbriguda 544 Visakhapatnam Araku valley 545 Visakhapatnam Ananthagiri 546 Visakhapatnam Hukumpeta 547 Visakhapatnam Paderu 548 Visakhapatnam G.madugula 549 Visakhapatnam C...