Tag: Villages in Tilhar Tehsil

Villages in Tilhar Tehsil

India Guide
Village Code of Tilhar Tehsil, District Shahjahanpur Uttar Pradesh S No. Village Name Village Code 1 Harharpur Simra 133343 2 Paharipur Viviyapur 133344 3 Kamalpur Chunnilal 133345 4 Dateli 133346 5 Baher 133347 6 Jamilpur 133348 7 Nawada Darobast 133349 8 Kuwan Danda Khanjan 1333...