Tag: Villages in Shahjahanpur Tehsil

Villages in Shahjahanpur Tehsil

India Guide
Village Code of Shahjahanpur Tehsil, District Shahjahanpur Uttar Pradesh S No. Village Name Village Code 1 Sikandarpur Kalan 133970 2 Bhainsta Gutaiya 133971 3 Chandapur 133972 4 Nagla Jhau 133973 5 Lashkarpur 133974 6 Hande Khar 133975 7 Dhukri Kalan 133976 8 Shivpuri Elaqa Hande...