Villages in Bilhaur Tehsil

S No. Town/Village Name Town/Village Code 1 Paliya Bujurga 149886 2 Makanpur 149887 3 Raugaon 149888 4 Iliyaspur 149889 5 Dewkali Bilhaur 149890 6 Jalalpur 149891 7 Madarpur 149892 8 Sidhauli 149893 9 Babhiyapur...