Tag: Tallapudi Tehsil

Villages in Tallapudi Tehsil

India Guide
Village Code of Tallapudi Tehsil, District West Godavari Andhra Pradesh S No. Village Name Village Code 1 Bayyavaram 588110 2 Thadipudi 588111 3 Ragolapalle 588112 4 Thupakulagudem 588113 5 Pochavaram 588114 6 Paidimetta 588115 7 Prakkilanka 588116 8 Gajjaram 588117 9 Annadevara...