Tag: Shajapur District Tehsils

Shajapur District Tehsils

India Guide
State District Tehsil Tehsil Code Madhya Pradesh Shajapur Susner 3147 Madhya Pradesh Shajapur Nalkheda 3148 Madhya Pradesh Shajapur Badod 3149 Madhya Pradesh Shajapur Agar 3150 Madhya Pradesh Shajapur Shajapur 3151 Madhya Pradesh Shajapur Moman Badodiya 3152 Madhya Pradesh Shajapur ...