Tag: Pentapadu Tehsil

Villages in Pentapadu Tehsil

India Guide
Village Code of Pentapadu Tehsil, District West Godavari Andhra Pradesh S No. Village Name Village Code 1 Jatlapalem 588490 2 Narasimha Apparaopuram 588491 3 Padamara Vipparru 588492 4 Parimella 588493 5 Yanalapalle 588494 6 Umamaheswaram 588495 7 Pentapadu 588496 8 Devaracheruvuk...