Tag: Pedavegi Tehsil

Villages in Pedavegi Tehsil

India Guide
Village Code of Pedavegi Tehsil, District West Godavari Andhra Pradesh S No. Village Name Village Code 1 Rajampalem 588365 2 Bapirajugudem 588366 3 Kondalaraopalem 588367 4 Rayannapalem 588368 5 Nyayampalle 588369 6 Ramasingavaram 588370 7 Tallagokavaram 588371 8 Vegivadavaram 588...