Villages in Kamalapuram Tehsil

Village Code of Kamalapuram Tehsil, District Y.S.R. Andhra Pradesh S No. Town/Village Name Town/Village Code 1 Kokatam 593290 2 Sambatur 593291 3 Vibharampuram 593292 4 Gangavaram 593293 5 Kamalapuram 593294 6 Mirapuram 593295 7...