Tag: Jaisinghpur Tehsil

Villages in Jaisinghpur Tehsil

India Guide
Village Code of Jaisinghpur Tehsil, District Sultanpur Uttar Pradesh S No. Town/Village Name Town/Village Code 1 Umar Bhar Jiya Pur 170004 2 Salim Pur Grant 170005 3 Raju Pur Ekdala 170006 4 Alampur 170007 5 Makhadum Pur Banrha 170008 6 Lamkana Dubepur 170009 7 Shri Rampur 170010 ...