Tag: Ghorawal Tehsil

Villages in Ghorawal Tehsil

India Guide
Village Code of Ghorawal Tehsil, District Sonbhadra Uttar Pradesh S No. Village Name Village Code 1 Dholo 212950 2 Amli Pokhar 212951 3 Marni 212952 4 Murtiya 212953 5 Sapahi 212954 6 Ubha 212955 7 Karry 212956 8 Rahi 212957 9 Purana 212958 10 Pathartal 212959 11 Samerwar 21...