Tag: Ganapavaram Tehsil

Villages in Ganapavaram Tehsil

India Guide
Village Code of Ganapavaram Tehsil, District West Godavari Andhra Pradesh S No. Village Name Village Code 1 Jagannadhapuram 588563 2 Chinaramachandrapuram 588564 3 Saripalle 588565 4 Ganapavaram 588566 5 Kommara 588567 6 Velagapalle 588568 7 Varadarajapuram 588569 8 Kothapalle 588...