East Godavari Tehsils

Tehsil Tehsil Code Maredumilli 585 Devipatnam 586 Y. Ramavaram 587 Addateegala 588 Rajavommangi 589 Kotananduru 590 Tuni 591 Sankhavaram 592 Yeleswaram 593 Gangavaram 594 Rampachodavaram 595 Seethanagaram 596 Gokavaram 597 Jaggampeta 598 Kirlampudi 599...